Neden kemik ogmentasyon materyaline ihtiyacım olabilir?

Dişlerimiz, kökleri sayesinde çene kemiğinin derinlerine sabitlenmiştir. Bu durum dişlerin ısırma ve çiğneme işlevleri için gereken sabitlikte olmalarını sağlar. Enfeksiyonlar ve diş kaybı, kemik bileşeninde dejenerasyona neden olabilir. Sonuç olarak, kalan dişlerin sabitliği azalarak diş yapımızın kalitesinde büyük ölçüde bir bozulma meydana gelir. Yeni kemik oluşumunun sağlanması amacıyla kemik oluşturulması bu sürecin ilerlemesini engeller.

Özellikle kaybedilen diş yerine implant yerleştirilmesi güçlü bir kemik matrisi gerektirir. İmplant yalnızca başarılı bir osteojenez sonrasında yerleştirilebilir ve böylece ağız yapısının mevcut kalitesi tekrar sağlanabilir.

Yeni kemik oluşumunun sağlanması için diş hekiminiz tarafından cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) veya maxresorb®, maxresorb enjeksiyon® veya perossal® (alloplastik/sentetik) gibi tamamen biyolojik kökenli bir kemik oluşum maddesinin kullanılması tavsiye edilir.

Neden diş hekiminiz yeni kemik oluşumu için cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) veya maxresorb®, maxresorb® enjeksiyon veya perossal® (alloplastik/sentetik) gibi tamamen biyolojik kökenli bir kemik oluşum maddesinin kullanılmasını tavsiye eder?

Vücudumuzun, kendi kemik maddemizden yeni kemik oluşturması çok daha kolaydır. Dolayısıyla çoğu zaman kemik, vücudun farklı bir bölgesinden elde edilir ve ameliyat edilecek alana nakledilir. Bu prosedürün açık bir dezavantajı vardır: Bilindik dezavantajlara maruz kalınarak (örn. ağrı, anestezi, maliyet) ikinci bir yara açılır.

Endojen kemiğe en yakın olan ancak ikinci bir ameliyat gerektirmeyen bir malzemenin kullanılmasına odaklanmak gerekir.

botiss biyomateryalleri doğal kemik maddelerini sunar. Cerabone®, özenle kontrol edilen sığır kemiğinden elde edilir ve bu kemiğin matrisi endojen kemiğe veya maxresorb®, maxresorb®enjeksiyonu hastalık transmisyonuna çok benzerdir. Her durumda vücuda, canlı kemik içinde aktarılabilen biyolojik bir kemik maddesi sağlanır.

Vücudunuzdaki botiss biyomateryallerine ne olur?

Cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) veya maxresorb®, maxresorb® enjeksiyon ve perossal®(alloplastik/sentetik) ürünlerinin yapısı kendi kemik yapınıza çok yakın olduğundan, yeni kemiğin rejenerasyonu için vücudunuzda bir iletim maddesi gibi kullanılır. İmplantasyon sonrasında cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) veya maxresorb®, maxresorb® enjeksiyon ve perossal®(alloplastik/sentetik) ürünleri yeni oluşan kemik ile adım adım “yeniden doldurulur” ve bu duruma paralel olarak cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) veya maxresorb®, maxresorb® enjeksiyon ve perossal® (alloplastik/sentetik) maddeleri ayrışır. Yeniden yapılanma işleminin süresi yaklaşık 3-9 ay sürer ve birçok faktöre dayanır.

botiss biyomateryalleri implantasyon için güvenli midir?

cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) sığır kemiğinden dikkatle elde edilir. Her donör hayvan için resmi bir veteriner tarafından bir sağlık sertifikası düzenlenir ve söz konusu donörler BSE testine tabi tutulur. Kaynak doku yüksek sıcaklıkta prosese tabi tutulur. Söz konusu proses bir yandan ilgili materyalin sterilitesini ve antijenisitesini sağlarken diğer yandan doğal kemik maddesinin olumlu taraflarını korur. Cerabone® (sığır kemiği/ksenograf) özel eğitimli ve konusunda uzman personel tarafından Almanya’da üretilir. Bu doku tüm proses boyunca sıkı kalite ve güvenlik kontrollerine tabi tutulur. (En güncel direktiflere göre CE sertifikasyonu). maxresorb®, maxresorb® enjeksiyon ve perossal® (alloplastik/sentetik) %100 sentetik kemik replasman maddeleri olup, en güncel ve en yüksek AB ve CE standartlarının ve direktiflerinin hükümlerini karşılamaktadır.

Sizin için başka herhangi bir alternatif mevcut mu?

botiss biyomateryallerini kullanmaya ilişkin alternatifler daha önce de belirtilen endojen kemik transplantasyonudur. Bunun yanında farklı yapısal ve biyolojik karakteristiklere sahip hayvan veya sentetik kökenli diğer kemik replasmanları mevcuttur.

Diş hekiminiz sizi botiss biyomateryallarinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgilendirecektir.