Jason® fleece

Yüksek Derecede Etkili, Rezorbe Olabilen Doğal Yumuşak Doku

Jason® fleece’in pH’ı nötr, ıslak halde stabil, kanamayı durdurucu doğal bir kollagendir. Kollagenin hızlı hemostatik etkisi iyi bilinir ve plateletlerin kollagen fibrillere adezyonu ile indüklenir. Sonuç olarak plateletler agregasyona uğrar ve degranülasyon sırasında koagülasyon faktörü salgılar. Bu da koagülasyon sürecini başlatarak hemostazı sağlar. Jason® fleece’in çekim soketlerinde ya da kaplama işlemlerinde kullanılması endikedir. Kollagen yara bakımı kemik greft materyalini korur ve pıhtı oluşumunu azaltır ve yarayı stabilize eder. Jason® fleece ayrıca Gentamisin ile doyurulmuş olarak da mevcuttur (Jason® G).

Özellikler

 • Yüksek etkili kan durdurucu özellik
 • Enzimatik degradasyonda hızlı rezorbe olur
 • Kolay uygulanır
 • Kan bulunan ortamda ve uygulama sırasında bütünlüğünü korur
 • Yarayı korur ve yara iyileşmesini destekler

Endikasyonlar

 • Minör ağız yaraları
 • Greft konmuş alanların kapatılması
 • Schneider membranının korunması
 • Çekim yerleri
 • Mukozal flepler
 • Biyopsi alanları
 • Periodontal kemik defektleri

Ürün Özellikleri

Jason® Fleece
Ürün Kod
Numarası
Büyüklük Miktar
690412 20 x 20 mm 12 parça (=adet)
692510 50 x 50 mm 10 parça (=adet)