Straumann® Emdogain®

Enamel matrix derivative, 30mg/mL

Emdogain®, domuz kaynaklı bir emaye matris türevi içerir, kullanımı kolay bir jeldir. Uzun süreli klinik çalışmalar ile kanıtlanmış sonuçlar gösterir ki, Emdogain® periodontal hastalıklara ya da travmaya bağlı rezorbe olan, sert ve yumuşak dokuların yenilenmesine neden olur.

Sayılarla Emdogain®

Piyasada 20 yılı aşkın bir süredir bulunmakta.
2 milyondan fazla hasta Emdogain® ile tedavi edildi.*
Hakkında 400’den fazla klinik, 800 bilimsel çalışma yapılmıştır.
Periodontitis hastalıklarında 10 yıllık çalışmalar.
Hasta tarafından kolay tolere edilir.

*Emdogain’in uzun dönem takip sonuçlarına göre başarı oranı % 99.9.

Ürün Özellikleri

Straumann® Emdogain®
Art. No. Article
075.098 Straumann® Emdogain® 0.15 mL, only as 5 pack
075.101 Straumann® Emdogain® 0.3 mL, single unit
075.102 Straumann® Emdogain® 0.7 mL, single unit
075.114 Straumann® Emdogain® 0.3 mL multipack,contains 3 x 0.3 mL Emdogain® and 3 x 0.6 mL PrefGel
075.116 Straumann® Emdogain® 0.7 mL multipack,contains 3 x 0.7 mL Emdogain® and 3 x 0.6 mL PrefGel
075.117 Straumann® Emdogain® PLUS,contains 1 x 0.7 mL Emdogain®, 1 x 0.6 mL PrefGel and 1x BoneCeramic (400 – 700) 0.25 g
075.203 Straumann® PrefGel 0.6 mL,contains 5 x 0.6 mL PrefGel

Dökümanlar