maxgraft® bonering

Allojenik Kemik Halkası

The maxgraft® bonering tekniği

maxgraft® bonering, prosese tabi tutulmuş allojenik donör kemiğinden önceden imal edilen bir halka olup, trefin frez kullanılarak hazırlanmış bir kemik yatağına yerleştirilir. Aynı zamanda halkanın içine bir implant da yerleştirilir. Bonering ile implantın kemikle entegrasyonu, etrafı saran vital kemik ile gerçekleşir. maxgraft® bonering tekniği, kemik ogmentasyonu ve implantasyonunun tek adımlık bir prosedürle yapılmasına olanak verir.

Minimum kemik yüksekliği ile sinüs lift içeren maxgraft®bonering tekniği, neredeyse tüm endikasyonlarda uygulanabilir. Büyük kemik defektlerine veya ilerlemiş çene atrofisine sahip hastaların implant tedavisine hazırlanması için kapsamlı yatay ve/veya dikey kemik ogmentasyonu gereklidir. Bu işlem, geleneksel uygulamada, hastaların otojenik kemiklerinin iki aşamalı bir prosedürle (ogmentasyon / implantasyon) alınması ve transplantasyonu gibi zaman kaybına neden olan, ağrılı ve riskli bir prosedür ile gerçekleştirilir.

Faydaları

Önceden üretilmiş allojenik spongioz yapıda bir halka olan maxgraft® bonering, otojen kemik bloklarının riskli şekilde alınmasını önler. Örneğin kemik blokları ile klasik iki aşamalı ogmentasyonla karşılaştırıldığında söz konusu teknik, tedavi süresinin tamamını birkaç ay azaltarak ikinci bir ameliyatı önler.

Önceden üretilmiş spongioz halka şeklinde bir allogreft olan maxgraft® bonering, otojen kemiklerin alınmasını ve otojen blokların manüel adaptasyonunu da engeller. Maxgraft®bonering bu sayede ağrıyı, enfeksiyon riskini, morbiditeyi, ameliyat süresini ve toplam prosedür masraflarını önemli ölçüde azaltır. Maxgraft® bonering, hem dikey ve yatay ogmentasyon hem de yeni kemik oluşumu sağlayarak üç boyutlu kemik defektlerinin cerrahi tedavisini basitleştirilmiş hale getirir.

Klinik Olgular

Botiss Bonering - Cerrahi Seti

Detaylı bilgi için tıklayın