maxresorb®

Yenilikçi Bi-fazik Kalsiyum Fosfat

maxresorb® yenilikçi, emniyetli, sağlam, tümüyle sentetik ve düzenlenmiş kontrollü rezorpsiyon özellikleri ile üstün uygulama özellikleri olan bir geçici kemik greftidir. Homojenöz bir kompozisyon olan % 60’lık hidroksi apatit (HA) ve % 40’lık beta trikalsiyum fosfat (β-TCP) aktivite sırasında iki mineral faz ile sonuçlanır: Yeni canlı kemik yapımını desteklerken bir yandan da hacmi ve mekanik stabiliteyi uzun süre boyunca korur.

maxresorb®’un osteokondüktif özelliği, ara bağlantıları olan porların oluşturduğu matriks ve ortalama % 80 oranındaki çok yüksek porözite varlığı ile sağlanır (por büyüklüğü ~ 200 μm ile ~ 800 μm gibidir). maxresorb®’un yüksek makroporözitesi yoğun osteojenik hücre büyümesi için idealdir ve canlı kemik dokusunun rejenerasyonunu teşvik eder. Yüksek mikro-porözite ve yüzey pürüzlülüğü ile maxresorb® biyolojik sıvıların artmış difüzyonunu ve hücre ataşmanını kolaylaştırmaktadır. maxresorb® iki kalsiyum fosfat fazının tümüyle homojenöz dağılımını kolaylaştırmaktadır. Bunun sonucunda sığır kemiği greftleriyle eş değerde güvenilirlik sağlanmaktadır. Eşsiz bir materyal olan maxresorb ® ürün prosesi, yönlendirilmiş hücre adherensi ve hidrofilik özellik için yüksek derecede nano yapılı, biyoaktif pürüzlü bir yüzey yapısı için öncülük etmektedir.

Özellikler

 • Sentetik, rezorbe olabilen & emniyetli
 • Hacimsel & mekanik greft stabilitesi
 • Eşsiz, çok adımlı ürün prosesi
 • % 60 HA / % 40 β-TCP
 • Osteokondüktif
 • Çok yüksek interkonnekte porözite
 • 1-10 μm’lik mikro-porlar

Endikasyonlar

 • Sinüs yükseltmesi
 • Kemik sırtı augmentasyonu
 • İntraosseöz defektler
 • Çekim soketleri
 • Osseöz defektler
 • Furkasyon defektleri

Ürün Özellikleri

Maxresorb® Granülleri
Kod Numarası Partikül Büyüklüğü Miktar
20005 0.5 to 1.0 mm (S) 1 x 0.5 cc (ml)
20010 0.5 to 1.0 mm (S) 1 x 1.0 cc (ml)
20105 0.8 to 1.5 mm (L) 1 x 0.5 cc (ml)
20120 0.8 to 1.5 mm (L) 1 x 2.0 cc (ml)
Maxresorb® Silindiri
Kod Numarası Boyutlar Miktar
20200 Ø 7.5 mm; yükseklik 15 mm 1 x silindir
22201 Ø 6.0 mm; yükseklik 15 mm 1 x silindir
Maxresorb® Blokları
Kod Numarası Boyutlar Miktar
21211 20 x 10 x 10 mm 1 x blok
21221 20 x 20 x 10 mm 1 x blok

Dökümanlar